Föredrag om dSam

Johan Pettersson p1ersson at kth.se
Mon Feb 27 08:46:51 CET 2023


Hejsan!

Låter klart intressant, lät som jag skulle kunna få med någon kollega.

Bra initiativ!

On Sun, Feb 26, 2023 at 09:17:32PM +0100, Joakim Signal via foss-sthlm wrote:
>Hej.
>Jag jobbar på Skatteverkets IT-avdelning.
>Tänkte se om det finns intresse för en presentation av dSam, som isf 
>hålls av ett par av mina medarbetare.
>
>Beskrivning
>-----------
>dSam (Digital samarbetsplattform) är ett snabbrörligt samarbete mellan 
>mer än hundra st myndigheter och kommuner med syfte att för svensk 
>offentlig sektor ta fram nya alternativ till molntjänster - såsom 
>Microsoft Teams/O365, Zoom, Google Workspace o.dyl - som uppfyller 
>EU-krav och digital suveränitet.
>Tjänster som ska erbjudas i dSam är chatt, videokonferens, 
>dokumenthantering samt whiteboard, och kan både driftas on-prem eller 
>i europeiska moln.
>Extra glädjande aspekter är att många av lösningarna är FOSS, och att 
>varje lösning måste kunna federera med alla andra lösningar för att 
>uppnå interoperabilitet (t.ex. så spikades nyligen Matrix-protokollet 
>för federering mellan chatt-lösningarna).
>
>Här kan man se vilka mjukvaror som är utvalda i dSam:
>https://www.esamverka.se/download/18.4a6f5f6917d9204856518c5e/1639137082930/Digital%20collaboration%20platform%20for%20the%20public%20sector.pdf
>
>Anmälan
>-------
>https://pad.riseup.net/p/foss-stockhom-dsam-keep
>(Om det blir väldigt lågt antal anmälda så kommer presentationen att 
>ställas in)
>
>Praktisk info
>-------------
>Plats: Sunet, plan 3, Tulegatan 11 (tunnelbanestation Rådmansgatan).
>Datum: Onsdag 29:e mars, kl 17:30.
>Övrigt:
>	C:a 1 timme presentation, sedan tid för frågor och diskussion.
>	Presentationen hålls på svenska.
>	Utrymme för c:a 40 st i publiken.
>	Ingen filmning/streaming arrangeras.
>	Ingen bjudmat.
>
>För eventuell diskussion om presentationen så rekommenderar jag att 
>hoppa in IRC-kanalen #foss-sthlm hos libera.chat
>
>/Joakim
>-- 
>foss-sthlm mailing list
>foss-sthlm at lists.haxx.se
>https://lists.haxx.se/mailman/listinfo/foss-sthlm

-- 
Johan Pettersson            computer administrator KTH
Tel: +46 (0)8 790 9542      XMPP/SIP: gud (a) kth.se
Visiting adress: Ruddamsvägen 30E / Teknikringen 30
https://kth-se.zoom.us/my/p1ersson


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 659 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.haxx.se/pipermail/foss-sthlm/attachments/20230227/97b2c2de/attachment.sig>


More information about the foss-sthlm mailing list